Dokumenty

Ujednolicony tekst Statutu Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku - obecnie w trakcie opracowywania.
Obowiązujące zmiany znajdują się w dokumencie ,,Uchwała nr 48 z dnia 14.09.2023 ZMIANY STATUTU". 

Aby zapoznać się z wybranym dokumentem obowiązującym w SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, proszę wybrać na dole właściwy plik do pobrania (w formacie pdf)

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony