Wyżywienie dzieci przedszkolnych

UWAGA !!! REZYGNACJA Z OBIADÓW JEST MOŻLIWA TYLKO NA WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA W FORMIE PISEMNEJ. WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO POKOJU INTENDENTA BĄDŹ DO SEKRETARIATU.

Opłata za wyżywienie dzieci z GRUP PRZEDSZKOLNYCH 3-4 latków i 5-6 latków

CZERWIEC 2022 r.

(21 dni żywieniowe)

 Śniadanie: 35,70

(koszt jednego śniadania 1,70 zł)

 Obiad : 71,40 zł

(koszt jednego obiadu 3,40 zł)

 Podwieczorek: 39,90 zł

( koszt jednego podwieczorku 1,90 zł)

 śniadanie + obiad + podwieczorek = 147,00 zł   

Wpłata tylko na konto: PKO S.A. I/o Białystok nr     

91 1240 1154 1111 0010 3577 7288

W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka

z dopiskiem „3-4” lub „ zerówka”

Prosimy o przestrzeganie terminu opłat!

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony