Rekrutacja do klas pierwszych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I SP 43 w Białymstoku na rok szkolny 2022/23Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony