Świetlica

uśmiechnięte dzieci pokazują pomalowane farbami dłonie i napis świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Reguły życia w świetlicy:

 • Świetlica to nasz drugi dom, dbamy tu o ład i porządek. Szanujemy sprzęt, pomoce, nie niszczymy zabawek i gier. dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych
 • Jesteśmy grzeczni i uprzejmi na co dzień . Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”. Pamiętamy o czarodziejskich słowach „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”
 • Powiadamiamy wychowawców o wszelkich nieprawidłowościach mających miejsce w świetlicy i szkole
 • Wypełniamy prośby i polecenia wychowawców oraz bierzemy czynny udział w zajęciach
 • Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym. Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą wychowawcy
 • Po skończonych zajęciach, zabawie i posiłku porządkujemy swoje otoczenie. Pamiętamy o poszanowaniu sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych
 • Nie bawimy się telefonem komórkowym, nie robimy zdjęć, nie słuchamy muzyki…
 • Z Rodzicami rozmawiamy przed świetlicą.

 Dzienny rozkład zajęć w świetlicy:

7.00- 8.00- Przyjmowanie dzieci do świetlicy, rozmowy indywidualne, gry stolikowe, edukacyjne. Zabawy relaksujące i integracyjne. Zajęcia czytelnicze  „Poranek z książką”.

8.00 - 10.00- Wspomaganie procesu dydaktycznego - zajęcia programowe (związane z tematami miesiąca: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy tematyczne, zabawy integracyjne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy  edukacyjne, konkursy, quizy rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

10.00 - 10.30- Organizacja nauki własnej, indywidualna pomoc wychowankom w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych, Relaks przy muzyce (nagrania muzyczne, bajki). Ciche zajęcia dowolne w kącikach zabaw.

10.30 - 12.00- Zabawy według zainteresowań dzieci.

12.00 -16.00- Zajęcia programowe:

 • Nauka własna pod opieką nauczyciela, indywidualna pomoc wychowankom przy odrabianiu zadań domowych.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca:
  • zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych;
  • zabawy sportowe na powietrzu/ zajęcia sportowe i rekreacyjne na sali korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, tańce, zabawy i gry na boisku szkolnym, wycieczki, spacery;
  • zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne, słuchanie nagrań muzycznych, nauka piosenek, improwizacje muzyczne;
  • różne formy pracy z książką, opowiadanie lub ciche czytanie literatury dziecięcej;
  • konkursy, quizy, zagadki, rebusy, krzyżówki;
  • popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i cd;
  • zajęcia i zabawy okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne,

16.00 – 17.00- Zajęcia według zainteresowań dzieci. Odpoczynek i zabawy dowolne w kącikach zabaw. Rozchodzenie się do domów.

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także wówczas , gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci, np. z powodu posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia czy choroby nauczyciela, inne.

 

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony