Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

przewodnicząca -  p. Anna Lenkiewicz
wiceprzewodnicząca -  p. Ewa Waszkiewicz
sekretarz -  p. Beata Dworakowska
członkowie prezydium -  p. Joanna Tyborowska
 p. Marta Dorota Woroszył 

Adres mailowy: radarodzicowsp43@poczta.fm

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u wychowawcy lub na konto bankowe:

SKO przy Szkole Podstawowej Nr 43 im. S. Kossak w Białymstoku - Rada Rodziców
78 1020 1332 0000 1402 1493 5722

(
w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za co płacimy).

Wpłata na Radę Rodziców rok szkolny 2023/2024 wynosi:
I dziecko:
RR - 50 zł
środki czystości - 40 zł
fundusz remontowy - 20 zł

II dziecko:
RR - 30 zł
środki czystości - 40 zł
fundusz remontowy - 20 zł

III dziecko:
RR - 20 zł
środki czystości - 40 zł
fundusz remontowy - 20 zł

IV i kolejne:
RR - zwolnione z opłaty
środki czystości - 40 zł
fundusz remontowy - 20 zł


Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony