Dyrekcja

dyrektor - Andrzej Danieluk
wicedyrektor - Marta Grzybowska
kierownik świetlicy - Aldona Mogielnicka

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony