Obiady

ALERGENY

JADŁOSPIS

UWAGA!!!!

W związku z wprowadzeniem przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 43 w
 Białymstoku programu do rozliczania posiłków STOPEREK, informujemy iż dzieci, które wyrażają wolę korzystania ze stołówki szkolnej muszą wykupić kartę magnetyczną rejestrującą płatności i wydanie posiłków. Koszt zakupu karty wynosi 15 zł. Wpłaty za kartę proszę dokonać u wychowawcy klasy oraz dostarczyć mu wypełnione oświadczenie zamieszczone poniżej. Wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowe.
 Dzieci, które już mają karty STOPEREK zwolnione są z obowiązku wykupienia karty.

Druki oświadczeń do pobrania znajdują się na dole strony.Opłaty za posiłki można wpłacać tylko na rachunek bankowy: PKO S.A. I/o Białystok
  91 1240 1154 1111 0010 3577 7288

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywienia.
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

UWAGA: W przypadku odpisu posiłków z ubiegłego miesiąca,
warunkiem jest kontakt telefoniczny z intendentem szkoły (tel. 
511 087 044) 
w celu ustalenia kwoty odpisu - w godzinach pracy intendentki: 
6.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego nieobecność. 
Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się  telefonicznie u intendenta szkolnego pod nr 511 087 044.

Przelewy za posiłki należy wykonać bezwzględnie w wyznaczonych terminach.
Wplata przelewem powinna być dokonana na konto szkoly bezwzględnie do ostatniego dnia podanego terminu.
Wpłaty dokonane po terminie będą zwrócone na konto bankowe wpłacającego.

Kartki obiadowe wydawane będą
 tylko w wyznaczonych terminach w pokoju intendenta szkolnego po okazaniu dowodu wpłaty

  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony