Obiady

ALERGENY

UWAGA!!!!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż jesteśmy w trakcie uruchamiania nowego systemu rozliczeniowego na stołówce „Pan licznik”.
Z tego powodu dostajecie Państwo wiadomości na swoje adresy e-mail z instrukcją logowania. Bardzo prosimy o logowanie się zgodne z tą instrukcją. System zostanie uruchomiony możliwie najszybciej.

Ponadto informujemy, że stare karty „Stoperek” będą aktualne.

Zakup nowych kart będzie dotyczył tylko nowych użytkowników. 

Opłaty za posiłki można wpłacać tylko na rachunek bankowy: PKO S.A. I/o Białystok
  91 1240 1154 1111 0010 3577 7288

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywienia.
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

UWAGA: W przypadku odpisu posiłków z ubiegłego miesiąca,
warunkiem jest kontakt telefoniczny z intendentem szkoły (tel. 
511 087 044) 
w celu ustalenia kwoty odpisu - w godzinach pracy intendentki: 
6.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego nieobecność. 
Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się  telefonicznie u intendenta szkolnego pod nr 511 087 044.

Przelewy za posiłki należy wykonać bezwzględnie w wyznaczonych terminach.
Wplata przelewem powinna być dokonana na konto szkoly bezwzględnie do ostatniego dnia podanego terminu.
Wpłaty dokonane po terminie będą zwrócone na konto bankowe wpłacającego.


maly program Pajacyk - logo.jpg

Szkoła bierze udział w programie Pajacyk, w ramach współpracy z Organizacją Eleos- dofinansowanie posiłku dla dzieci.

 

  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony