Obiady dla uczniów klas I - VIII

UWAGA !!! REZYGNACJA Z OBIADÓW JEST MOŻLIWA TYLKO NA WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA W FORMIE PISEMNEJ. WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO POKOJU INTENDENTA BĄDŹ DO SEKRETARIATU.

Opłata za wyżywienie dzieci z klas I - VIII CZERWIEC 2022 r.

 (15 dni żywieniowych )

 Obiad : 51,00 zł

(koszt jednego obiadu 3,40 zł)

I A – 47,60 ZŁ
I B – 47, 60 ZŁ
I C – 47,60 ZŁ
I D – 47,60 ZŁ
II A – 47,60 ZŁ
II B - 47, 60 ZŁ
II C – 47,60 ZŁ
IID – 47,60 ZŁ
III A – 44,20 ZŁ
III B – 47,60 ZŁ
III C – 47,60 ZŁ
III D – 44,20 ZŁ

 Wpłata tylko na konto: PKO S.A. I/o Białystok nr     

91 1240 1154 1111 0010 3577 7288

w dniach 01.06.– 10.06.2022r.

W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka

z dopiskiem imię, nazwisko oraz klasa

Prosimy o przestrzeganie terminu opłat!

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony