Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2024/25

uśmiechnięte dzieci pokazują pomalowane farbami dłonie i napis świetlica szkolna

Rekrutacja uczniów do zajęć świetlicowych na rok szkolny 2024/25 odbywa się:

- I rekrutacja: od 20.05.2024 r. do 29.05.2024 r. do godz. 12.00 (wnioski rekrutacyjne składają obecni uczniowie szkoły oraz przyszli pierwszoklasiści; wnioski należy złożyć w świetlicy u koordynatora świetlicy);
podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej – 3.06.2024 r. od godz. 12.00.

II rekrutacja (uzupełniająca) od 26.08.2024 r. do 28.08.2024 r. do godz. 12.00 (dodatkowy termin przeznaczony wyłącznie dla przyszłych pierwszoklasistów, miejsce składania wniosków: Sekretariat Szkoły); podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej – 29.08.2024 r. od godz. 12.00.

Wnioski do pobrania oraz inne dokumenty dotyczące rekrutacji do świetlicy - na dole strony.

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony