Terminarz zebrań z rodzicami 2023/2024

zebrania z rodzicami.jpg

   Terminy zebrań w listopadzie - nadchodzące spotkania

11 września 2023 r.
sala gimnastyczna - godz. 16 45
przydzielone sale lekcyjne - godz.17 00

Zebrania organizacyjno-informacyjne
wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I – III
Wybór Klasowych Rad Rodziców

12 września 2023 r. 
sala gimnastyczna - godz. 16 45
przydzielone sale lekcyjne - godz. 17 00

Zebrania organizacyjno-informacyjne
wychowawców klas z rodzicami uczniów klas IV – VIII
Wybór Klasowych Rad Rodziców

20 września 2023 r. 
sala 05 - godz. 17 00 

Zebranie Rady Rodziców
wybór członków Prezydium  Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

13-17 listopada 2023 r.
termin ustalają wychowawcy 

Zebrania informacyjne śródroczne
Spotkanie z wychowawcami- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

12-19 grudnia 2023 r.
fakultatywnie

Konsultacje na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną - spotkanie z wychowawcami klas, zebranie podpisów od rodziców o przyjęciu informacji o zagrożeniach uczniów ocenami ndst. /nagannymi na I półrocze.

Termin ustalają wychowawcy:
17-19 stycznia 2024 r. -
kl. 4-8
7-9 lutego 2024 r. - kl. 1-3

Podsumowanie pracy w I półroczu.
Spotkanie z wychowawcami - informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
za I półrocze.

26-28 marca 2024 r. - kl. 4-8

Zebranie informacyjne śródroczne
Spotkanie z wychowawcami- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

8-9 maja 2024 r.
fakultatywnie

Zebranie informacyjne/konsultacje na miesiąc przed klasyfikacją semestralną.
Spotkanie z wychowawcami klas, zebranie podpisów od rodziców o przyjęciu informacji o zagrożeniach uczniów ocenami ndst. /nagannymi na II półrocze.

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony