Obiady dla uczniów klas I - VIII

SZANOWNI PAŃSTWO!
REZYGNACJA Z OBIADÓW JEST MOŻLIWA TYLKO NA WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA W FORMIE PISEMNEJ. WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO POKOJU INTENDENTA BĄDŹ DO SEKRETARIATU.

Nieobecności w okresie rekolekcji 2024 r. zgłoszone u  intendenta należy odliczyć wg panelu PanLicznik 

Opłata za wyżywienie uczniów klas
 I - VIII - KWIECIEŃ 2024 r.

 (20 dni żywieniowych)

 Obiad : 96,00 zł                     
 (koszt jednego obiadu 4,80 zł)

Wpłata tylko na konto: PKO S.A. I/o Białystok nr 91 1240 1154 1111 0010 3577 7288

w dniach 01.04.2024 – 10.04.2024 r.

Termin jest bezwzględny !!! Wpłaty po terminie będą zwracane na konto.

W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka z dopiskiem: imię, nazwisko oraz klasa

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel.      85 6881440 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony