Nasze szkolenia

 Kurs metodyczny na  Santa Cruz de Tenerife

    W dniach 4 -8 kwietnia 2022 r. Emilia Bielawska - koordynatorka naszego szkolnego projektu wzięła udział w kursie metodycznym w Santa Cruz na Tenerifie.
   Podczas kursu uczestnicy zapoznawali się z aplikacjami, testowali je, tworząc własne projekty, quizy, prezentacje. Najważniejsze i najciekawsze z poznanych aplikacji to: padlet, ClassDojo, slido, Mentimeter, socrative i wizer.me.
  Pani Bielawska pogłębiła też praktyczną wiedzę o aplikacjach, które już wcześniej znała i lubiła, i których na co dzień używała: kahoot, wordwall, Quizlet, quizizz i instaling.

Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli.


Kurs języka francuskiego w Alliance Francaise w Nicei

  Kolejny nauczyciel z SP43 w ramach projektu PO WER wyruszył do europejskiego kraju, by się uczyć i następnie upowszechnić tę wiedzę wśród uczniów. Pani Joanna Fiłończuk - polonistka - od 21 marca do 1 kwietnia była we Francji, w Nicei na kursie językowym.
  Szkoła językowa Alliance Francaise w Nicei przy 1 Rue de Paris to ośrodek, który zajmuje właściwe większą część lokali przy tej ulicy, a każda z sal lekcyjnych zawdzięcza swoją nazwę jakiejś znanej postaci z literatury lub kultury francuskiej, np. sala Coco Chanel, Viktor Hugo, itd. W szkole uczą się ludzie różnych narodowości, w różnym wieku, na różnych poziomach, ale wszystkich łączy przekonanie, że nauka w Alliance Francaise to strzał w dziesiątkę! (po francusku: dans le mille, czyli - w tysiąc!!!).

Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli.


Kurs metodyczny w Executive Training Institute St. Julian's na Malcie

  W szkoleniu „Empowerment in ICT Skills - Making Use of Technology Tools” w Szkole Językowej ETI – Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie w dniach 29.11- 03.12 2021 r. uczestniczyła nauczycielka języka angielskiego pani Marta Jackiewicz.
 Głównym celem kursu było rozwinięcie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela, polegał głównie na praktycznym zastosowaniu stron internetowych, blogów, programów i niezwykle pomocnych aplikacji.

Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli.


Kurs metodyczny w Executive Training Institute St. Julian's na Malcie

  W szkoleniu „Boost Your Skills – Teaching for the Classroom” w Szkole Językowej ETI – Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie w dniach 11.10-15.10 2021 r. uczestniczyły dwie nauczycielki języka angielskiego naszej szkoły: Danuta Danilewicz i Anna Hapunik.
  Kurs miał na celu podnieść kompetencje językowe oraz kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach. Był prowadzony przez doświadczonego trenera – Mario Cordina, który przekazał wiele cennych informacji, wskazówek i rad. Podczas zajęć były prowadzone wykłady, warsztaty, praca w grupach i w parach.
  Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie kursu:
    Projektowanie „WIKIs”, „Webquests”
    Narzędzia do pracy online
    Używanie tablicy interaktywnej
    Tworzenie ”chmur wyrazowych” i „map myśli”
    Prace projektowe
    Tworzenie interaktywnych narzędzi online.
    Przykładowe aplikacje, linki, narzędzia: toolkit, iDroo – online educational whiteboard, Venn diagrams, Bingbang Pictionary, Webquest, Blendspace.com, Snipping tool, Puzzlemaker, Storyjumper.com, Storybird.com, Pbworks.
  Udział w programie Erasmus+ (PO WER) miał wpływ na rozwój różnych kompetencji uczestniczek, m.in.: językowych, z zakresu - nauka i technologia, kompetencji cyfrowych, umiejętności uczenia się.
  Poznane narzędzia, aplikacje i różnego rodzaju technologie cyfrowe będą stosowane w SP43 na lekcjach języka angielskiego w coraz szerszym zakresie.

  Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli.


Kurs metodyczny w Russian Language Academy Durbe w Rydze

   Od 12 do 17 lipca 2021 roku Andrzej Danieluk, dyrektor SP 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, rusycysta brał udział w kursie ,,Russian Teacher’s Development Course".
   Tematyka kursu obejmowała m. in.: specyfikę nauczania języka rosyjskiego jako obcego dla początkujących; zarządzanie klasą i rodzaje motywacji; kształtowanie poprawnej wymowy w nauce języka rosyjskiego jako obcego; metody rozwijania umiejętność czytania, słuchania i rozumienia; rozwój leksyki w klasie języka rosyjskiego jako obcego; pieśni jako metody doskonalenia i opanowania wymowy; wykorzystanie metod interaktywnych i zasobów internetowych w nauce języka rosyjskiego jako obcego; sposoby sprawdzania wiedzy - testy i egzaminy.
  Poznane metody urozmaicą lekcje języka rosyjskiego w SP 43 w Białymstoku.


Kurs języka angielskiego w St Giles International London Central School

  Kolejne szkolenie w ramach projektu PO WER ,,Zgodnie współpracując, nauczymy sie więcej - kontynuacja” zakończone.
  Pani Dorota Jabłońska, nauczyciel bibliotekarz, 21 września 2020 wylądowała na lotnisku Luton nieopodal Londynu.
  Podczas kolejnych dwóch tygodni uczyła się języka angielskiego w St Giles International London Central School. Oprócz codziennych lekcji językowych odbywały się zajęcia związane z historią, literaturą i sztuką Wielkiej Brytanii. Pani Dorota  uczestniczyła w nich wraz ze studentami z całego świata.

  Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli.


Kursy w Easy School of Languages Valetta na Malcie

  W lutym 2020 r. odbył się pierwszy szkoleniowy wyjazd nauczycieli w ramach międzynarodowego projektu PO WER (Erasmus+). W tym wyjątkowym przedsięwzięciu udział wzięło dwoje nauczycieli z naszej szkoły. Pan Piotr Maksim uczestniczył w kursie języka angielskiego, natomiast pani Sylwia Szumska szkoliła się w zakresie używania zaawansowanej technologii cyfrowej w klasie szkolnej. Była to fantastyczna forma rozwoju na różnych płaszczyznach oraz spora dawka ispiracji oraz wiedzy.
  W grupie pana Piotra znaleźli się Japończycy, Chińczycy, Francuzi, Kolumbijczycy oraz Koreanki. Pani Sylwia miała natomiast indywidualny tok nauczania, ze względu na nietypową dziedzinę szkolenia.
  Zajęcia pana Piotra odbywały się od poniedziałku do piątku, trwały po cztery i pół godziny dziennie. Pierwszą część zajęć każdego dnia stanowiły grupowe lekcje języka angielskiego, kursanci zajmowali się na nich gromadzeniem słownictwem, poznawaniem gramatyki i prawidłowej wymowy. Po południu odbywały się spotkania konwersacyjne, które polegały na rozmowach kierowanych z innymi uczestnikami kursu.
  Pani Sylwia również codziennie - od poniedziałku do piątku zgłębiała tajniki technologii cyfrowej, co obecnie bardzo pomaga jej w organizacji pracy w nowej rzeczywistości – edukacji zdalnej.

    Relacja w zakładce Relacje z mobilności nauczycieli  

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony