Narodowe Czytanie 2022

Narodowe Czytanie 2022 w SP 43 dyrekcja czyta uczniom (12).jpg

Narodowe Czytanie 2022 po raz kolejny zorganizowaliśmy z zaprzyjaźnioną Filią nr 8 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W szkole akcja trwała od poniedziałku 5 września do piątku 9 września 2022 r.  
Do akcji Narodowe Czytanie organizowanej przez Prezydenta RP nasza szkoła włączyła się po raz pierwszy w 2014 r. Do lektur czytanych w poprzednich latach teraz dodaliśmy ,,Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.
Przez cały tydzień poloniści omawiali z uczniami klas IV - V i VII - VIII prezentację multimedialną przygotowaną przez bibliotekarzy Filii Bibliotecznej nr 8 i oczywiście proponowali czytanie fragmentów ,,Ballad i romansów" - czasem z podziałem na role, czasem - nie. Czytający występowali jedynie przed kolegami ze swojej klasy, jednak emocji nie brakowało.
W czwartek 8 września uczniowie klasy VIII a pod opieką pani Joanny Fiłończuk odwiedzili  Filię nr 8 Książnicy Podlaskiej na ulicy Witosa, gdzie spotkała się z grupą uczestniczek bibliotecznego projektu „>Ballady i romanse< – interpretacje pokoleniowe”. Starsze panie w fantastyczny sposób przedstawiły młodzieży dwie ballady Adama Mickiewicza: „Rybka” i „Pani Twardowska”. Spotkanie przebiegło w tak uroczej atmosferze, że można je podsumować słowami: dobra literatura naprawdę łączy pokolenia.
Po raz kolejny można się było o tym przekonać na uroczystym podsumowaniu szkolnej akcji, gdy w piątek 9 września szóstoklasiści i uczniowie klasy VIII c spotkali się na sali gimnastycznej z dyrekcją naszej szkoły i oraz pracownikami Filii nr 8 Książnicy Podlaskiej. Pan dyrektor Andrzej Uścinowicz z panią dyrektor Martą Grzybowską i panem Andrzejem Danielukiem brawurowo zaprezentowali młodzieży ,,Świteziankę". Kierownik filii, pani Jolanta Falkowska i pani Joanna Skarżyńska przepięknie zinterpretowały zaś balladę ,,Powrót taty". Pani Skarżyńska przedstawiła też autorską prezentację dotyczącą historii akcji Narodowe Czytanie oraz tegorocznej lektury i jej autora - Adama Mickiewicza. Młodzież wszystkie występy nagrodziła owacyjnymi brawami, co niewątpliwie stanowiło dla występujących wspaniałą nagrodę za przełamanie tremy i występ przed bardzo wymagającą publicznością.
Akcję koordynowała biblioteka szkolna.

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony