Koniec roku szkolnego VIII klas

pobrane.jpg

Ósmoklasiści rocznika 2021/2022 uroczyście pożegnali Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

We czwartek, 23 czerwca 2022 r., na sali gimnastycznej rozpoczęły się uroczystości kończące rok szkolny 2021/2022 i koniec II etapu kształcenia w szkole podstawowej.

Uczniowie klas ósmych: Wiktoria Kociukiewicz i Kacper Musiaka, zgodnie ze scenariuszem, poprowadzili nas przez niekończące się podziękowania, nagrody, listy gratulacyjne i wyróżnienia.  Szkołę podstawową żegnało pięć klas, więc i laurów do wręczenia było mnóstwo.

Dyrektor Szkoły, Andrzej Danieluk, gratulował wszystkim uczniom, podkreślając fakt, w jak trudnym okresie przyszło im zdobywać wiedzę i doświadczenie.

Dyplomy, nagrody książkowe, upominki otrzymali wzorowi uczniowie z bardzo wysoką średnią ocen, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad, wojewódzkich konkursów przedmiotowych, wybitni sportowcy i przyszli kadrowicze reprezentacji Polski. Gratulacje z rąk dyrektora i wychowawców, osobiście odbierali wzruszeni rodzice. Bardzo dużej grupie wolontariuszy i członkom aktywu Samorządu Uczniowskiego dziękowały panie: Joanna Fiłończuk i Joanna Zieziula. Wzruszona pani Zieziula gratulowała „Wspaniałej Wolontariuszce” XXVII edycji „Ośmiu Wspaniałych” – Hannie Chodorowskiej.

Rodzice, bez których współczesne szkoła nie może istnieć, również otrzymali gromkie brawa i podziękowania. Dziękowała też  Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Agata Wróbel, wręczając dzieciom miły upominek - pamiątkowe tarcze absolwenta SP nr 43.

Zdawało się, że wzruszenie zacznie opadać, ale moment przekazanie Sztandaru Szkoły z rąk chorążego Aleksandra Twardowskiego, Hanny Grzybowskiej i Aleksandry Wądołowskiej, na ręce godnych następców z klasy piątej, wycisnął niejedną łzę.

Uroczysty polonez w wykonaniu ósmoklasistów bacznie nadzorował pan Andrzej Bondar. Dostojnym krokom  „Chodzonego” przyglądali się wszyscy goście, a tancerze otrzymali zasłużone gromkie brawa.

Uczniowie dziękowali swoim rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły- nie tylko kwiatami, ale także słodkimi piernikami  i radosnym uśmiechem. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki (Wiktoria Kociukiewicz, Hanna Grzybowska, Hanna Chodorowska), solo na skrzypcach przepięknie zagrała Weronika Litwińczuk. Uroczystości zakończył występ pary tanecznej klasy międzynarodowej – Martyny Dziedzia i Patryka Małaszewskiego.

Piękne tło muzyczne towarzyszyło krótkiej prezentacji multimedialnej „Tacy byliśmy, tacy jesteśmy” przygotowanej przez Damiana Suszcza.

Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Absolwentami stali się uczniowie klas:  VIII a (wych. Bożena Warzecha – Krasnowska), VIII b (wych. Piotr Maksim), VIII c (wych. Ewa Omelańczuk), VIII d (wych. Mirosława Kalina), VIII e (wych. Barbara Magnuszewska).

Wychowawcy serdecznie dziękują za fachową pomoc i wsparcie pani Małgorzacie Stempniewskiej i panu Stanisławowi Łazukowi.

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 43
im. Simony Kossak w Białymstoku
15-662 Białystok
ul. Stroma 16

tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
tel. 511086962 (15.30-7.30)
mail: sp43@um.bialystok.pl
www.facebook.com/SP43.Bialystok

Powrót na początek strony